FAQ

Ja tegen Nu Academie

Veelgestelde vragen

Ja, dat kan. Een optie is een reservering voor een plek in een opleiding of training. Je bent met een optie nog nergens toe verplicht, maar geeft aan serieuze interesse te hebben. Wij houden je als optie op de hoogte van het vollopen van de groep. Op het moment dat de groep (bijna) vol is met definitieve aanmeldingen en/of andere opties, nemen we contact met je op. (In praktijk doen we dit vaak al eerder, maar in enkele gevallen gaat het ineens snel.) Je hebt dan 24 uur de tijd om jouw inschrijving definitief te maken en daarmee heb je kortstondig een voorrangspositie. Weet je het nog niet zeker? Dan kunnen we je optie in de meeste gevallen gewoon laten staan. Echter kunnen we dan geen plek meer garanderen en gaan definitieve aanmeldingen vanaf dat moment voor. Bel met onze officemanager Saskia 045-2031304 om een optie te laten noteren

Ongeveer 3 maanden voor de start ontvang je van ons de factuur. 

Wij denken graag met je mee, als je specifieke wensen hebt met betrekking tot de factuur. Moet bijvoorbeeld de factuur gesplitst worden of wil je in termijnen betalen Neem dan even contact op. In de regel is er veel mogelijk en doet Ja tegen Nu haar uiterste best om aan je wensen tegemoet te komen.

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding en hanteren de annuleringsvoorwaarden die zij hebben vastgesteld. Via https://www.nrto.nl/wp-content/uploads/Algemene-Voorwaarden-NRTO.pdf vind je de uitgebreide algemene voorwaarden voor Consumenten.

Ook hier sluiten we ons aan bij de Algemene voorwaarden die de NTRO heeft opgesteld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen kort en lange opleidingen.

Voor onze trainingen (onderwijs korter dan 1 studiejaar) geldt:

Annuleren tot 2 maanden voor aanvang: 10% van de prijs

Annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang: 20% van de prijs

Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang: 30% van de prijs

Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang: 50% van de prijs

Tussentijdse beëindiging: 50% van de prijs*

* (als opstartkosten) van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs, ongeacht of u aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs. De kosten van het reeds gevolgde onderwijs worden in beginsel als volgt vastgesteld:

  • Bij opleiding lopend over het jaar: de kosten naar rato van het aantal maanden/dagen waarin de opleiding is gevolgd inclusief de lopende maand.
  • Bij opleiding verdeeld in blokken: de kosten van de afgeronde blokken/modules vermeerderd met de kosten van de module(s)/het blok (de blokken) die ten tijde van de tussentijdse beëindiging worden gevolgd.

 Voor onze trainingen/opleidingen (onderwijs is 1 studiejaar of langer) geldt:

            Annuleren tot 2 maanden voor aanvang: 10% van de prijs

            Annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang: 20% van de prijs

            Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang: 30% van de prijs

            Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang: 40% van de prijs

            Tussentijdse beëindiging: 40% van de prijs**

** Bij tussentijdse beëindiging 40% (als opstartkosten) van de overeengekomen prijs voor alleen het lopende studiejaar onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs ongeacht, of u aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs. De kosten van het reeds gevolgde onderwijs worden in beginsel als volgt vastgesteld:

  • Bij opleiding lopend over het hele jaar: de kosten naar rato van het aantal maanden waarin de opleiding is gevolgd inclusief de lopende maand.
  • Bij opleiding verdeeld in blokken: de kosten van de afgeronde blokken/modules vermeerderd met de kosten van de module(s)/het blok (de blokken) die ten tijde van de tussentijdse beëindiging worden gevolgd.

Naast het gebouw ligt een overdekte q-park waar je jouw auto de hele dag betaald kan parkeren. Aan de Putgraaf liggen ook verschillende straatparkeerplaatsen. Houdt hierbij rekening met eventuele maximale parkeertijd. Het checken van actuele prijzen en tijden is mogelijk bij de betaalautomaat. Laat je niet verassen en check dit voor de zekerheid altijd even.

Extra informatie is te vinden op de site van de gemeente Heerlen.

Om de hoek is een fietsenstalling (open vanaf 7:00)

De grondlegger van het Systemisch Werk Bert Hellinger vond dat het gedachtegoed voor iedereen beschikbaar moest zijn. Een gedachte die wij van harte onderschrijven. Coach en Opsteller is in Nederland een onbeschermd beroep. Iedereen kan dus - ook zonder opleiding - starten als coach. Wel is het een beroep dat zich de afgelopen twintig jaar sterk ontwikkeld en geprofessionaliseerd heeft. Het merendeel van onze trainingen en opleidingen zijn we voorzien van een keurmerk met PE-Punten. Hoeveel dat zijn wordt per training benoemd in de agenda.

Helaas is stap niet meer mogelijk

Neem gerust contact met ons op via whatsapp, mail of via de telefoon. We denken graag met je mee, voel je welkom en voel je vrij.

Terug naar Ja tegen Nu - Home